Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 442-VII
Прийняття: 05.09.2013
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, які повинні одержувати оператори ринку харчових продуктів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.727)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Абзац шостий частини четвертої статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) виключити.

2. Частину другу статті 16 Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115; 2001 р., № 30, ст. 139) виключити.

3. У Законі України "Про бджільництво" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 157; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI):

1) статтю 2 після слів "Про рослинний світ" доповнити словами "Про безпечність та якість харчових продуктів";

2) абзац п’ятий частини першої статті 4 виключити;

3) в абзаці третьому статті 7 слово "стандартів" виключити;

4) частину другу статті 23 виключити.

4. У Законі України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2004 р., № 19, ст. 273; 2010 р., № 46, ст. 540; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI):

1) у статті 1:

абзац другий виключити;

в абзаці восьмому слова "і оформленої свідоцтвом про якість" виключити;

абзац чотирнадцятий виключити;

2) у статті 4:

частину другу викласти в такій редакції:

"Суб’єкти господарювання, які здійснюють рибоконсервне та пресервне виробництво, підлягають обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства. Оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всі небезпечні фактори, які можуть бути у харчовому продукті";

частину четверту виключити;

3) статтю 5 виключити;

4) частини другу - восьму статті 7 виключити;

5) статтю 8 виключити.

5. У Законі України "Про молоко та молочні продукти" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 513; 2007 р., № 4, ст. 37; 2010 р., № 21, ст. 221; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI):

1) у статті 1:

абзац другий виключити;

в абзаці дванадцятому слова "виробляє молочні продукти, що відповідають вимогам безпечності та якості" виключити;

2) у частині четвертій статті 5 слова "атестованими структурними підрозділами" та "атестованими переробними підприємствами" замінити відповідно словами "структурними підрозділами" та "переробними підприємствами";

3) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Вимоги до безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів

Вимоги до безпечності та якості молока і молочних продуктів після їх затвердження підлягають опублікуванню в засобах масової інформації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

У виробництві традиційних молочних продуктів забороняється використовувати жири та білки немолочного походження, а також будь-які стабілізатори і консерванти.

Молочна сировина та молочні продукти, які ввозяться на митну територію України, підлягають контролю згідно із законодавством України";

4) статті 11 та 12 виключити;

5) абзац шостий статті 15 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 вересня 2013 року
№ 442-VII