Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4336-VI
Прийняття: 13.01.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 43, ст.551)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1284-VII від 29.05.2014, ВВР, 2014, № 39, ст.2005
№ 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018}

{Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018}

{Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018}

{Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018}

5. У Переліку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, затвердженому Законом України "Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 8, ст. 105), виключити такі об’єкти:

Найменування пам’ятки

Час створення

Місце розташування

Охоронний номер

Київська міська рада

Будівля клубу "Харчовик"

1933-1934 роки

м. Київ,
вул.Межигірська, 2/1

81

Житловий будинок

1799 рік - друга половина XIX сторіччя

м. Київ,
вул. Січневого повстання, 6, 6а

865

Прибутковий будинок

1908 рік

м. Київ,
бульв.Т.Шевченка, 23

222

Особняк

кінець XIX сторіччя

м. Київ,
вул. Ярославів Вал, 3

181-Ки

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців сімдесят третього - дев’яносто другого підпункту 5, абзаців четвертого та п’ятого підпункту 8, абзаців двадцять другого, тридцять восьмого та тридцять дев’ятого підпункту 21, абзаців вісімнадцятого - двадцять четвертого підпункту 26 пункту 1 розділу I цього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.

2. Установити, що акти Кабінету Міністрів України і Фонду державного майна України з питань приватизації, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють до затвердження Кабінетом Міністрів України і Фондом державного майна України відповідних актів, передбачених цим Законом.

3. Установити, що продаж за конкурсом об’єктів приватизації груп В і Г, рішення про приватизацію яких прийнято до набрання чинності цим Законом, здійснюється та завершується відповідно до нормативно-правових актів, які діяли на момент прийняття рішення про приватизацію таких об’єктів.

4. Установити, що оцінка об’єктів приватизації, а також оцінка іншого майна, майнових прав, у тому числі нормативна грошова оцінка, здійснюється відповідно до законодавства з питань оціночної діяльності.

{Пункт 4 розділу II "Прикінцеві положення" в редакції Закону № 1284-VII від 29.05.2014}

5. Визнати такими, що втратили чинність:

Закон України "Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 9, ст. 179; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VI);

пункт 2 Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 189; із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 27 грудня 1996 року № 661/96-ВР; Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 38, ст. 353).

6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та привести у відповідність із цим Законом власні нормативно-правові акти;

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
13 січня 2012 року
№ 4336-VI