Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4311-VI
Прийняття: 12.01.2012
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 39, ст.461)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 1089-IX  від 16.12.2020}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

{Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1089-IX від 16.12.2020}

2. У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155):

1) абзац сьомий статті 15 викласти в такій редакції:

"замовлення розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення";

2) абзац п’ятий частини першої статті 25 викласти в такій редакції:

"розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення".

3. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155):

1) у статті 22:

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Визначення можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення здійснюється лише за замовленням Національної ради";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. На підставі рішення про створення каналу мовлення, мережі мовлення або багатоканальної телемережі, яка передбачає використання радіочастотного ресурсу України, Національна рада звертається із замовленням про розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення в порядку, визначеному Законом України "Про радіочастотний ресурс України". Після отримання таких висновків Національна рада оголошує відповідний конкурс (конкурси) на отримання ліцензії (ліцензій) на мовлення";

у частині одинадцятій слова "електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення" замінити словами "можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення";

частину тринадцяту виключити;

2) пункт "а" частини третьої статті 25 викласти в такій редакції:

"а) отримано висновки щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України та Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
12 січня 2012 року
№ 4311-VI