Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 428/95-ВР
Прийняття: 14.11.1995
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 53 Закону України "Про пенсійне забезпечення"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 43, ст. 313 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 429/95-ВР від 14.11.95, ВВР, 1995, N 43, ст. 314 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Викласти статтю 53 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10) у такій редакції:

"Стаття 53. Розміри пенсій за вислугу років

Пенсії за вислугу років (крім пенсій працівникам льотно-випробного складу авіації) призначаються в розмірах, встановлених статтями 19 і 21 цього Закону для пенсій за віком.

Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку (статті 64-67, 69), одержуваного перед припиненням роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років (статті 54 і 55), крім пенсій працівникам льотно-випробного складу.

Працівникам льотно-випробного складу пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку за роботу, що дає право на пенсію за вислугу років (частина перша статті 64 та статті 65, 66, 69), одержуваного перед її припиненням, і призначаються в розмірах, передбачених частинами першою-третьою, шостою статті 19 та статтею 21 цього Закону для пенсій за віком, і не можуть перевищувати 85 процентів заробітку".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 листопада 1995 року
N 428/95-ВР