Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 4205-VI
Прийняття: 20.12.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }

Про внесення змін до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" щодо розширення сфери використання валюти України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 30, ст.350 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст. 184; 1995 р., N 16, ст. 113) такі зміни:

частину першу викласти в такій редакції:

"У розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту використовуються як засіб платежу іноземна валюта та грошова одиниця України - гривня. Такі розрахунки здійснюються лише через уповноважені банки в порядку, установленому Національним банком України";

частину третю виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 грудня 2011 року
N 4205-VI