Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4168-VI
Прийняття: 09.12.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 98 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.336 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Третє речення частини п'ятої статті 98 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529) після слів "Членам Комісії" доповнити словами "які не мають основного місця роботи та членам Комісії".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4168-VI