Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 412
Прийняття: 11.05.2017
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 травня 2017 р. № 412
Київ

Про утворення Координаційного центру з питань організації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 966 від 15.09.2021}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційний центр з питань організації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційний центр з питань організації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2017 р. № 412

СКЛАД
Координаційного центру з питань організації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я

Міністр охорони здоров’я, співголова Координаційного центру

Міністр оборони, співголова Координаційного центру

Заступник Міністра охорони здоров’я, заступник співголови Координаційного центру

Заступник Міністра оборони, заступник співголови Координаційного центру

Представник МОЗ, відповідальний секретар

Керівник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я Міноборони

Керівник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я Генерального штабу Збройних Сил

Керівник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я Секретаріату Кабінету Міністрів України

Керівник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я МВС

Керівник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я Головного управління Національної гвардії

Керівник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я Адміністрації Держприкордонслужби

Керівник структурного підрозділу з питань охорони здоров’я СБУ (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 966 від 15.09.2021}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2017 р. № 412

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний центр з питань організації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я

1. Координаційний центр з питань організації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я (далі - Координаційний центр) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою сприяння забезпеченню координації дій, спрямованих на надання медичної допомоги, зокрема із залученням органів і закладів охорони здоров’я, військовослужбовцям Збройних Сил, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних та розвідувальних органів у частині залучення їх до виконання завдань з оборони держави (далі - сили оборони), населенню; сприяння забезпеченню виконання завдань, визначених оперативною ціллю 4.2 Стратегічного оборонного бюлетеня України.

2. У своїй діяльності Координаційний центр керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційного центру є:

1) розроблення пропозицій щодо створення медичної інформаційної системи та системи управління медичним забезпеченням сил оборони, що відповідає стандартам, доктринам та рекомендаціям НАТО, запровадження автоматизації процесів управління медичними силами та засобами логістичного забезпечення медичних служб сил оборони;

2) проведення аналізу оперативної медико-санітарної обстановки для визначення можливих факторів ураження, інформації про наявні медичні сили та засоби; сприяння забезпеченню координації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я, спеціалізованої служби цивільного захисту, органів місцевого самоврядування для здійснення заходів щодо санітарного та епідемічного благополуччя, медичного захисту населення;

3) проведення аналізу потреб медичних служб сил оборони та населення у лікарських засобах і медичних виробах;

4) розроблення пропозицій щодо створення єдиної міжвідомчої системи підготовки та перепідготовки медичних працівників, стандартизації та управління якістю освіти.

4. Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) сприяє забезпеченню інформаційно-аналітичного супроводу заходів медичного захисту та реабілітації військовослужбовців сил оборони;

2) сприяє забезпеченню координації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я щодо ефективного та раціонального використання медичних сил та засобів, забезпечення стандартизації медичної допомоги, військово-медичної евакуації постраждалих та підготовки медичних працівників;

3) сприяє координації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я з питань медичного захисту військовослужбовців та населення;

4) сприяє координації заходів у рамках міжнародного співробітництва щодо медичного захисту та надання гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок бойових дій, зокрема антитерористичних операцій, впровадження сучасних технологій підготовки медичних працівників та осіб, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти практичними навичками надання домедичної допомоги, проведення науково-практичних заходів;

5) сприяє координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної із функціонуванням державної системи медичного захисту військовослужбовців сил оборони;

6) сприяє впровадженню в діяльність медичних служб сил оборони сучасних технологій надання медичної допомоги, лікування постраждалих, медичного інформаційного забезпечення відповідно до стандарту медичної допомоги, клінічних протоколів та інших галузевих стандартів НАТО;

7) розробляє пропозиції щодо створення єдиної міжвідомчої системи підготовки та перепідготовки медичних працівників, стандартизації та управління якістю освіти з метою підготовки медичних працівників для сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я, запровадження у системі загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти військово-медичної підготовки, яка б забезпечувала оволодіння практичними навичками надання домедичної (медичної) допомоги відповідно до стандарту медичної допомоги;

8) сприяє організації та проведенню науково-практичних, інших заходів;

9) проводить збір та узагальнення інформації про постраждалих із числа військовослужбовців сил оборони та населення, сприяє створенню єдиного реєстру таких постраждалих осіб;

10) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Координаційний центр має право:

1) отримувати в установленому порядку необхідну інформацію, документи і матеріали від Генерального штабу Збройних Сил, Антитерористичного центру при СБУ, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також незалежних експертів, зокрема експертів міжнародних організацій;

3) брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

4) утворювати в разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні або тимчасові робочі групи;

5) проводити моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань щодо медичного захисту військовослужбовців сил оборони;

6) розробляти рекомендації щодо кадрового, матеріально-технічного забезпечення та медичного захисту військовослужбовців сил оборони.

6. Координаційний центр може залучати до участі у своїх засіданнях представників МОЗ, Міноборони, Адміністрації Держспецзв’язку, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

7. Посадовий склад Координаційного центру затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Координаційного центру входять члени Кабінету Міністрів України, представники центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, інших державних органів.

Координаційний центр очолюють співголови, які затверджують персональний склад Координаційного центру та у разі потреби вносять до нього зміни.

{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 966 від 15.09.2021}

8. Формою роботи Координаційного центру є засідання, що проводяться не менш як один раз на місяць за рішенням співголів або позачергово за ініціативою співголів або їх заступників.

{Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 966 від 15.09.2021}

Засідання Координаційного центру проводяться головуючим з числа співголів, а в разі їх відсутності - одним із заступників співголів.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 966 від 15.09.2021}

Засідання Координаційного центру вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів (або уповноважених представників).

Співголови Координаційного центру можуть прийняти рішення про проведення засідання Координаційного центру у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Координаційного центру в такому режимі у засіданні Координаційного центру.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 966 від 15.09.2021}

9. Координаційний центр на своїх засіданнях розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційного центру (або їх уповноважених представників).

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем і надсилається усім членам Координаційного центру та Кабінету Міністрів України.

11. Член Координаційного центру або його уповноважений представник, який не підтримує схвалені пропозиції (рекомендації), зобов’язаний викласти обґрунтування своєї думки в письмовій формі, що додається до протоколу засідання.

12. Для координації діяльності і виконання покладених завдань у Координаційному центрі утворюється секретаріат Координаційного центру, до повноважень якого належить:

організація і забезпечення діяльності Координаційного центру;

підготовка порядку денного засідання Координаційного центру;

подання матеріалів членам Координаційного центру в електронному вигляді для розгляду і опрацювання;

складення протоколів засідання Координаційного центру протягом однієї доби з дня проведення засідання і подання їх членам Координаційного центру та Кабінету Міністрів України.

Секретаріат Координаційного центру складається з відповідального секретаря (з правом голосу). У разі потреби до роботи залучаються уповноважені представники центральних органів виконавчої влади.

Роботу Координаційного центру в період між засіданнями організовує секретаріат Координаційного центру.

Секретаріат має право опрацьовувати інформацію, документи, матеріали, що надходять від МОЗ, Міноборони, Генерального штабу Збройних Сил, МВС, ДСНС, Антитерористичного центру при СБУ, інших державних органів, органів місцевого самоврядування.

13. Протокол засідання Координаційного центру веде відповідальний секретар, у разі його відсутності - визначений головою на засіданні член Координаційного центру.

14. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційного центру покладається на Секретаріат Кабінету Міністрів України.