Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4094-VI
Прийняття: 09.12.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо удосконалення положень про статус членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.286 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529; 2011 р., N 18, ст. 124, N 23, ст. 160, N 29, ст. 272, N 33, ст. 333; із змінами, внесеними законами України від 8 липня 2011 року N 3668-VI ( 3668-17 ) та від 20 жовтня 2011 року N 3932-VI) ( 3932-17 ) такі зміни:

1) у частині другій статті 92:

слова "три роки з дня призначення" замінити словами "шість років з дня набуття повноважень";

друге речення виключити;

2) доповнити статтею 93-1 такого змісту:

"Стаття 93-1. Припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. Повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються у разі:

1) закінчення строку, на який його призначено;

2) подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

5) припинення його громадянства;

6) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

7) його смерті.

2. Рішення про припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймає Вища кваліфікаційна комісія суддів України";

3) друге речення частини п'ятої статті 98 доповнити словами "а у разі припинення повноважень на цій посаді - виходячи з окладу за посадою, з якої вони були відряджені".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4094-VI