Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4093-VI
Прийняття: 09.12.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.285 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до статті 10 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI) ( 3610-17 ) такі зміни:

1) частину третю доповнити реченням такого змісту: "Номінальна вартість облігацій внутрішніх державних позик України може бути визначена в іноземній валюті";

2) частину тринадцяту викласти у такій редакції:

"13. Продаж облігацій внутрішніх державних позик України здійснюється в національній або іноземній валюті, а облігацій зовнішніх державних позик України - у валюті запозичення".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4093-VI