Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4067-VI
Прийняття: 18.11.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.281 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 32, ст. 421; 2006 р., N 26, ст. 210; 2010 р., N 8, ст. 51) такі зміни:

частину другу доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"даних в електронному вигляді для органів державної влади у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом";

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок надання органам державної влади даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру та їх перелік встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації за погодженням з відповідним державним органом";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Органам державної влади забороняється надавати іншим особам за їх зверненням відомості з Єдиного державного реєстру, отримані в порядку, встановленому цим Законом".

2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 18 листопада 2011 року
N 4067-VI