Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4052-VI
Прийняття: 17.11.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.274 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343) такі зміни:

1) у частині четвертій статті 34 слова "Реконструкцію або" замінити словами "Реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкцію або";

2) у розділі V "Прикінцеві положення":

у підпункті 1 пункту 1 цифри "2012" замінити цифрами "2013";

у пункті 6 слова "Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом" замінити словами та цифрами "До 1 січня 2013 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 листопада 2011 року
N 4052-VI