Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4047-XII
Прийняття: 25.02.1994
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.241 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 4048-XII ( 4048-12 ) від 25.02.94,

ВВР, 1997, N 17, ст.123 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести такі зміни і доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281):

1. У пункті 6 статті 3:

у підпункті "а" цифри "0,2" замінити цифрами "0,5";

у підпункті "б" цифри "2,0" замінити цифрами "4,0";

у підпункті "е" цифри "0,1" замінити цифрами "0,5";

у підпункті "и" цифри "0,1" замінити цифрами "0,5";

у підпункті "м" цифри "0,01" замінити цифрами "0,05".

2. У статті 4 пункти 20, 21 і 25 викласти у такій редакції:

"20) громадяни України - за видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка;

21) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою";

"25) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 лютого 1994 року
N 4047-XII