Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4042-XII
Прийняття: 25.02.1994
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.237 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

I. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 46, ст.933, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5, ст. ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11, ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст.514, N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457, N 35, ст.511, N 39, ст.570, N 47, ст.648; 1993 р., N 6, ст.35, N 12, ст.100, N 15, ст.ст.131, 134, N 18, ст.189, N 22, ст.232, N 24, ст.256, N 34, ст.ст.354, 355, N 46, ст.427; 1994 р., N 1, ст.3):

1. Доповнити Кодекс статтею 51-2 такого змісту:

"Стаття 51-2. Порушення прав власника патенту на сорти рослин

Використання запатентованого сорту рослин без згоди власника патенту або під назвою, що відрізняється від назви, під якою його занесено до Державного реєстру сортів рослин України, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян до двох мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати".

2. У статті 221 і частині першій статті 294 цифри "51, 51-1" замінити цифрами "51 - 51-2";

3. В абзаці тридцять п'ятому пункту 1 частини першої статті 255 слова і цифри "(частина перша статті 164-3)" замінити словами і цифрами "(стаття 51-2, частина перша статті 164-3)".

4. Із назви глави 6 виключити слово "соціалістичну".

II. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113):

у підпункті "у" пункту 6 статті 3:

а) абзац другий після слів "товарний знак" доповнити словами "сорт рослин";

б) таблицю до абзацу тринадцятого викласти в такій редакції:

"на винахід на промисловий на сорт зразок рослин

——————————————————————————————————
за перший рік           -       -     0,1
за другий рік - - 0,15
за третій рік 0,1 0,05 0,2
за четвертий рік 0,2 0,1 0,25
за п'ятий рік 0,3 0,15 0,3
за шостий рік 0,4 0,2 0,4
за сьомий рік 0,5 0,25 0,5
за восьмий рік 0,6 0,3 0,6
за дев'ятий рік 0,8 0,4 0,8
за десятий рік 1 0,5 1
за одинадцятий рік 1,2 0,6 1
за дванадцятий рік 1,4 0,7 1
за тринадцятий рік 1,6 0,8 1
за чотирнадцятий рік 1,8 0,9 1
за п'ятнадцятий рік 2 1 1
за шістнадцятий рік 2,2 - 1
за сімнадцятий рік 2,4 - 1
за вісімнадцятий рік 2,6 - 1
за дев'ятнадцятий рік 2,8 - 1
за двадцятий рік 3 - 1
за двадцять перший -
тридцятий роки - - 1"

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 лютого 1994 року
N 4042-XII