Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 402-V
Прийняття: 30.11.2006
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про молоко та молочні продукти"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 4, ст.37 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про молоко та молочні продукти" ( 1870-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 513) такі зміни:

1) абзаци п'ятий та шістнадцятий статті 1 виключити;

2) у частині першій статті 16:

абзац третій викласти в такій редакції:

"дотацій на молоко незбиране вищого, першого та другого ґатунку і вершки незгущені";

абзац п'ятий виключити;

3) статті 17-19 виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 листопада 2006 року
N 402-V