Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3942-XII
Прийняття: 04.02.1994
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 )

Про внесення змін до Цивільного кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 24, ст.177 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Цивільного кодексу Української РСР ( 1540-06 ) такі зміни:

1. Статтю 472 викласти в такій редакції:

"Стаття 472. Законодавство України про авторське право і суміжні права

Законодавством України охороняються особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права).

Відносини, що складаються у зв'язку із створенням і використанням об'єктів авторського права і суміжних прав, регулюються Законом України "Про авторське право і суміжні права" та іншими законодавчими актами України".

2. Статті 473-513 виключити.

Президент України Л. КРАВЧУК
м.Київ, 4 лютого 1994 року
N 3942-XII