Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 3906-XII
Прийняття: 02.02.1994
Видавники: Верховна Рада України

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 )

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 21, ст.132 )

I. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 3623-12 ) внести до Цивільного процесуального кодексу України ( 1502-06 ) такі зміни і доповнення:

1. Частину першу статті 236 доповнити пунктами 1-3, 1-4 такого змісту:

"1-3) по заявах про скасування рішення окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в народні депутати України;

1-4) по скаргах на рішення і дії Центральної виборчої комісії".

2. У статті 243-1:

слова "міської Ради" і "міський суд" замінити відповідно словами "і Севастопольської міських Рад", "і Севастопольський міські суди";

виключити слова "кандидатів у народні депутати України - у Верховний Суд України".

3. Із статті 243-2 виключити слова "Центральна виборча комісія по виборах народних депутатів України щодо кандидатів у народні депутати України".

4. У частині другій статті 243-3:

слова "міському суді" замінити словами "і Севастопольському міських судах";

виключити слова "Верховному Суді України".

5. Із статті 243-5 виключити слова "кандидатом у народні депутати України" і "Закону "Про вибори народних депутатів України" або".

6. Доповнити Кодекс главами 30-В і 30-Г такого змісту:

"Глава 30-В ЗАЯВИ ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ОКРУЖНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ КАНДИДАТА В НАРОДНІ ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ

Стаття 243-11. Підсудність справ по заявах

Заяви про скасування рішення окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в народні депутати України розглядаються Верховним Судом України.

Стаття 243-12. Право на звернення з заявою

З заявою про скасування рішення окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в народні депутати України вправі звернутися Центральна виборча комісія по виборах народних депутатів України.

Стаття 243-13. Порядок судового розгляду заяви

Заяву про скасування рішення про реєстрацію кандидата в народні депутати України розглядає судова колегія в цивільних справах Верховного Суду України протягом семи днів, але не пізніш як за один день до дня виборів.

Стаття 243-14. Особи, які викликаються в судове засідання

У судове засідання для участі в розгляді заяви обов'язково викликаються представник заявника, кандидат у народні депутати України і представник окружної комісії, яка зареєструвала цього кандидата в депутати.

Стаття 243-15. Рішення суду

Встановивши, що кандидатом у народні депутати України порушено вимоги виборчого законодавства України, суд скасовує рішення окружної виборчої комісії про його реєстрацію.

Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копію рішення суд негайно видає заявникові.

Глава 30-Г СКАРГИ НА РІШЕННЯ І ДІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

Стаття 243-16. Підсудність справ по скаргах

Рішення Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України про визнання виборів недійсними може бути оскаржено до Верховного Суду України.

Стаття 243-17. Право на звернення із скаргою

Із скаргою на рішення Центральної виборчої комісії про визнання виборів недійсними вправі звернутись особа, щодо якої вибори були визнані недійсними, і окружна виборча комісія, яка зареєструвала цю особу кандидатом у народні депутати України, в десятиденний строк з дня прийняття цього рішення.

Стаття 243-18. Порядок судового розгляду скарги

Скарга розглядається судовою колегією в цивільних справах Верховного Суду України протягом семи днів.

Стаття 243-19. Особи, які викликаються в судове засідання

У судове засідання для участі в розгляді скарги обов'язково викликаються заявник, представник Центральної виборчої комісії, а також особа, яка обиралась, і представник окружної комісії, яка зареєструвала її кандидатом у народні депутати України, якщо вони не є заявниками, та інші суб'єкти виборчого процесу чи прокурор, за зверненням яких вибори визнані недійсними.

Стаття 243-20. Рішення суду

Встановивши, що вибори народного депутата України проведені відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 3623-12 ), суд скасовує рішення Центральної виборчої комісії про визнання виборів недійсними і зобов'язує останню зареєструвати депутата як обраного та повідомити про його обрання в газеті "Голос України", по телебаченню і радіо.

Якщо буде встановлено, що вибори були проведені з порушенням положень цього Закону, зокрема про передвиборну агітацію, голосування, підрахунок голосів, визначення результатів виборів (голосування) та інших його положень, які суттєво вплинули на результати голосування, суд відмовляє в задоволенні скарги.

Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копії рішення суд негайно надсилає заявникові і Центральній виборчій комісії".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 2 лютого 1994 року
N 3906-XII