Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Декрет
Номер: 38-93
Прийняття: 26.04.1993
Видавники: Кабінет Міністрів України

Д Е К Р Е Т КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

( Декрет втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про банки і банківську діяльність"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.272 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.281; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 644) такі зміни і доповнення:

1) у статті 3:

перше речення частини першої викласти в такій редакції:

"Банки можуть виконати лише такі операції";

у пункті 11 частини першої слово "дорогоцінних" замінити словом "монетарних";

пункт 16 частини першої викласти в такій редакції:

"здійснення інших операцій з дозволу Національного банку України";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Комерційним банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі, страхування. Загальна сума внесків комерційного банку до статутних фондів інших підприємств і організацій не може перевищувати 10 відсотків його власного статутного фонду. При цьому частка комерційного банку в статутному фонді одного підприємства (організації) не може перевищувати 15 відсотків статутного фонду цього підприємства (організації). Комерційний банк вправі мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 10 відсотків власного статутного фонду (це обмеження не поширюється на приміщення, в яких розміщуються підрозділи банку, що виконують операції, передбачені статтею 3 цього Закону)";

доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"Здійснення операцій, передбачених пунктами 1, 2, 3, 11 цієї статті, крім банків, іншими юридичними особами забороняється, за винятком випадків, визначених законодавчими актами України";

2) у статті 22 частину другу після слів "громадських фондів" доповнити словами "комерційних банків".

2. Установити, що до банків та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які порушують вимоги частин четвертої і п'ятої статті 3 Закону України "Про банки і банківську діяльність", застосовуються фінансові санкції у вигляді стягнення до державного бюджету суми прибутку, одержаного внаслідок цих порушень, а також штрафу у п'ятикратному розмірі вказаної суми.

Стягнення провадяться органами Головної державної податкової інспекції України на підставі актів своїх перевірок, перевірок, проведених Національним банком України, а також іншими уповноваженими на це законом органами.

3. Зобов'язати банки протягом двох місяців, а інших суб'єктів підприємницької діяльності - протягом одного місяця з дня набуття чинності цим Декретом привести свою діяльність у відповідність із статтею 3 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

4. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України                  Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
м. Київ, 26 квітня 1993 року
N 38-93