Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3787-XII
Прийняття: 23.12.1993
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та до Положення про комісії в справах неповнолітніх Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст.48 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 245/94-ВР від 15.11.94, ВВР 1994, N 49, ст.432 Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набирає чинності з 01.09.2001 )

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

( Розділ III втратив чинність на підставі Постанови ВР N 245/94-ВР від 15.11.94 )

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 23 грудня 1993 року
N 3787-XII