Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Не застосовується на території України Постанова
Номер: 378-XII
Прийняття: 15.10.1990
Видавники: Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки
                             

                             

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

{ Постанова не застосовується на території України згідно із Законом N 2215-IX ( 2215-20 ) від 21.04.2022 }

{ Дію Постанови зупинено згідно з Декретом N 14-93 від 22.01.93, ВВР, 1993, N 13, ст.119 }

Про запровадження на території Української РСР єдиного державного замовлення на виробництво продукції, виконання робіт (послуг)

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 44, ст.596 )

Керуючись Декларацією про державний суверенітет України ( 55-12 ) і Законом про економічну самостійність Української РСР ( 142-12 ), Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:

1. Запровадити на території Української РСР для підприємств, об'єднань і організацій, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності, єдине державне замовлення Української РСР на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), з метою забезпечення державних потреб республіки, виконання міжреспубліканських угод та поставок на експорт найважливіших матеріально-технічних ресурсів, захисту інтересів народного господарства республіки в період переходу економіки на ринкові відносини.

Встановити, що виконання державного замовлення забезпечується необхідними матеріально-технічними ресурсами і роботами.

2. Раді Міністрів Української РСР терміново визначити обсяги єдиного державного замовлення, в яких, як виняток, передбачити для потреб обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів замовлення в обсязі до 2 процентів від загального виробництва на їх території кожного виду готової продукції за умов збільшення його обсягів.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 15 жовтня 1990 року
N 378-XII