Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 373-VII
Прийняття: 02.07.2013
Видавники: Верховна Рада України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 14, ст.250)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; із змінами, внесеними Законом України від 14 травня 2013 року № 224-VII) такі зміни:

1. Частину п’яту статті 127 доповнити пунктом 31 такого змісту:

"31) визначає за поданням Голови Державної судової адміністрації України граничну чисельність працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь, у межах видатків на утримання Державної судової адміністрації України".

2. Частину четверту статті 147 доповнити пунктом 21 такого змісту:

"21) вносить на розгляд Ради суддів України подання щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 липня 2013 року
№ 373-VII