Втратив чинність Закон
Номер: 372/95-ВР
Прийняття: 06.10.1995
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 )

Про внесення змін до статті 460 Цивільного кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 36, ст.277 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. У частині першій статті 460 Цивільного кодексу Української РСР ( 1540-06 ) слова "соціального забезпечення" замінити словами "Пенсійного фонду України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 жовтня 1995 року
N 372/95-ВР