Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 369
Прийняття: 27.05.2013
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 травня 2013 р. № 369
Київ

Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та встановлення показників ступеня локалізації виробництва тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 147 від 16.03.2017
№ 693 від 13.09.2017
№ 825 від 21.08.2019
№ 916 від 06.11.2019
№ 1092 від 22.09.2021}

Відповідно до пункту 3 статті 1 і пункту 6 статті 6 Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, що додається.

2. Встановити показники ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2013 р. № 369

ПОРЯДОК
визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу

1. Цей Порядок встановлює механізм визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу (далі - ступінь локалізації).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 147 від 16.03.2017}

2. Дія цього Порядку поширюється на техніку і обладнання, визначені у пункті 1 статті 1 Закону України “Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”.

3. Ступінь локалізації визначається за такою формулою:

де L% - ступінь локалізації (питома вага вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів (далі - компоненти) вітчизняного виробництва у собівартості вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, відсотків;

С - собівартість вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, виготовлених підприємством вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, гривень;

МВ - митна вартість компонентів, що імпортовані в Україну підприємством вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (далі - імпортні компоненти), для виробництва техніки і обладнання, гривень;

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 693 від 13.09.2017}

IВ - вартість імпортних компонентів, придбаних окремо та/або у складі товару підприємством вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу для виробництва техніки і обладнання у постачальника, який є резидентом України, без урахування податку на додану вартість, гривень.

{Абзац п'ятий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 693 від 13.09.2017}

Разом з перевіркою ступеня локалізації виробництва техніки і обладнання проводиться аналіз здійснення на території України підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу технологічних операцій згідно з переліком, наведеним у додатку, або використання ними комплектувальних виробів, під час виробництва яких здійснюються на території України зазначені технологічні операції.

{Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 693 від 13.09.2017}

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 147 від 16.03.2017}

4. Ступінь локалізації та здійснення основних технологічних операцій перевіряються Мінекономіки під час формування переліку вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, на підставі поданої підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу калькуляції собівартості техніки і обладнання із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих підприємством та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України) та довідки про здійснення технологічних операцій відповідно до порядку формування зазначеного переліку, що затверджується Мінекономіки.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 147 від 16.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 693 від 13.09.2017, № 916 від 06.11.2019; в редакції Постанови КМ № 1092 від 22.09.2021}

5. Мінекономіки на підставі перевіреного ступеня локалізації вносить не рідше ніж один раз на три роки Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо перегляду показників ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 147 від 16.03.2017, № 916 від 06.11.2019, № 1092 від 22.09.2021}Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 825)

ПЕРЕЛІК
технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки і обладнання для агропромислового комплексу, що здійснюються на території України підприємствами вітчизняного машинобудування

Техніка та обладнання

Найменування технологічних операцій

виробництво несучих конструкцій (рам, піврам), у тому числі складення та зварювання їх частин

виробництво каркаса кабіни, у тому числі зварювання її елементів за наявності

виробництво ведучих мостів

виробництво ведених осей, маточин коліс

виробництво карданних передач

виробництво елементів навісної системи

виробництво жниварок

Трактори потужністю

не більше 59 кВт

*

**

**

**

*

*


більше 59 кВт, але не більше 114 кВт

*

**

***

**

*

*


більше 114 кВт, але не більше 189 кВт

*

*

*


*

*


більше 189 кВт

*

**

**


*

**


Комбайни

самохідні

***

***


***

несамохідні

***

Для захисту та живлення рослин

самохідна

*

***


несамохідна

**
Автомобілі сільськогосподарського призначення

****

*Несамохідна техніка для перевезення сільськогосподарської продукції

**
Ґрунтообробна

**
Посівна

**
__________
* Починаючи з 2019 року або першого року для техніки і обладнання, включених у перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів (далі - перелік), з 1 січня 2020 року.
** Починаючи з 2020 року або другого року для техніки і обладнання, включених у перелік з 1 січня 2020 року.
*** Починаючи з 2021 року або третього року для техніки і обладнання, включених у перелік з 1 січня 2020 року.

{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 147 від 16.03.2017; в редакції Постанови КМ № 825 від 21.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1092 від 22.09.2021}Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2013 р. № 369
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 825)

ПОКАЗНИКИ
ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів

Найменування вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу

Показник ступеня локалізації, відсотків

для тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, включених у перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів (далі - перелік), до 31 грудня 2019 р.

2019 рік

2020 рік

2021 рік

для тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, включених у перелік з 1 січня 2020 р.

перший рік включення у перелік

другий рік включення у перелік

третій рік включення у перелік

1. Трактори з потужністю двигуна:
не більше 59 кВт

45

50

55

більше 59 кВт, але не більше 114 кВт

45

50

55

більше 114 кВт, але не більше 189 кВт

55

60

60

більше 189 кВт

45

50

55

2. Інші самохідні енергетичні засоби сільськогосподарського призначення - самохідні обприскувачі

40

45

50

3. Спеціальні автомобілі сільськогосподарського призначення

50

55

60

4. Комбайни:
самохідні

40

45

50

причіпні

45

50

55

{Додаток в редакції Постанов КМ № 147 від 16.03.2017, № 825 від 21.08.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1092 від 22.09.2021}