Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3681-VI
Прийняття: 08.07.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 18, ст.156 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.883 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) частину третю статті 38 доповнити реченням такого змісту: "Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 164-14 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення";

2) у статті 164-14:

в абзаці другому частини першої слова "від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

в абзаці другому частини другої слова "від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014 }

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.

2. До прийняття окремих законів України закупівля товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ), здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ).

3. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів, якими встановлюються особливості здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, зазначених у частині четвертій статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 );

затвердити нормативно-правові акти, прийняття яких випливає із цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2011 року
N 3681-VI