Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3679-VI
Прийняття: 08.07.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про туризм"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 14, ст.89 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Частину третю статті 19 Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180) викласти в такій редакції:

"Види категорій об'єктів туристичної інфраструктури, порядок їх встановлення та зміни, а також порядок доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та про вид його категорії визначаються Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону, а також розроблення та прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2011 року
N 3679-VI