Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3629-XII
Прийняття: 19.11.1993
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.459 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Пункт 27 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113) після слів "Міністерство лісового господарства України та їхні органи на місцях" доповнити словами "підприємства Укрзалізниці, що здійснюють захист лісонасаджень".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 19 листопада 1993 року
N 3629-XII