Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 3622-XII
Прийняття: 17.11.1993
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )

Про внесення змін до статті 39 Конституції (Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 47, ст.436 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 ) такі зміни:

У частині першій статті 39 слова "що не перевищує 41 години" замінити словами "що не перевищує 40 годин".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 листопада 1993 року
N 3622-XII