Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3581-IV
Прийняття: 16.03.2006
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" щодо дослідницьких ядерних реакторів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 37, ст.315 )

З метою приведення законодавства України у сфері ядерної енергетики у відповідність із нормами права Європейського Союзу та створення ефективних умов для безпечної експлуатації дослідницьких ядерних реакторів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

1. Внести до Закону України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення" ( 2893-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 96) такі зміни:

1) частину першу статті 6 після слів і цифр "еквівалентною 150 мільйонам" доповнити словами і цифрою "(для дослідницьких реакторів еквівалентною 5 мільйонам)";

2) абзац перший частини першої статті 7 після слів і цифр "еквівалентної 150 мільйонам" доповнити словами і цифрою "(для дослідницьких реакторів еквівалентної 5 мільйонам)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3581-IV