Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 355-V
Прийняття: 16.11.2006
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 27, ст.282 }

Про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 2, ст.12 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62) такі зміни:

1) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"Адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката України";

2) абзац четвертий статті 17 виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 листопада 2006 року
N 355-V