Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3541-IV
Прийняття: 15.03.2006
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" та деяких інших законодавчих актів щодо виконання судових рішень

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 35, ст.296 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 Законами N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014, ВВР, 2015, N 11, ст.75 N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

2. У Господарському процесуальному кодексі України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56; 2002 р., N 17, ст. 117):

1) частину четверту статті 6 доповнити реченням такого змісту: "До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії";

2) у статті 8:

а) у пункті "б" частини другої слова "номер і дата платіжного доручення" замінити словами "назва, номер і дата розрахункового документа";

б) частини п'яту і шосту викласти в такій редакції:

"Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково, у платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума.

Платіжні вимоги-доручення виконуються установами банків у порядку, встановленому Національним банком України".

3. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144; 2005 р., N 11, ст. 205, N 16, ст. 257, ст. 259, NN 17-19, ст. 267, N 29, ст. 384, N 31, ст. 420, N 33, ст. 427, N 34, ст. 434; 2006 р., N 12, ст. 101, N 13, ст. 110, N 14, ст. 117):

1) абзац п'ятий частини першої статті 239 виключити;

2) статтю 243 виключити.

4. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2005 р., N 10, ст. 187; 2006 р., N 14, ст. 117):

1) у пункті 2 статті 10 слова "за рішенням суду призупиняти видаткові операції за рахунками у банках та інших фінансових установах у разі, коли керівництво об'єкта, на якому необхідно провести ревізію або перевірку, перешкоджає працівнику державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки" замінити словами "призупиняти бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами у випадках, передбачених законом";

2) у частині дев'ятій статті 11 слова "зупинення операцій" замінити словами "арешт коштів".

5. Пункт 6 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2002 р., N 17, ст. 117; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110) виключити.

6. У статті 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2005 р., N 26, ст. 358):

у частині першій слова "а також звільнення такого майна з-під арешту" виключити та доповнити словами і реченням такого змісту: "про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Звільнення майна та коштів з-під арешту здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду";

у частині другій:

у першому реченні слова "відповідно до законів України на підставі рішення суду" замінити словами "лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті";

друге речення викласти в такій редакції: "Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми";

у частині третій слова "або зупиняти операції за цими рахунками" виключити;

у частині четвертій слова "видаткові операції за якими зупинені уповноваженим органом" виключити.

{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014 }

9. Абзац восьмий частини першої статті 2 Закону України "Про третейські суди" ( 1701-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 412) викласти в такій редакції:

"компетентний суд - місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд за місцем розгляду справи третейським судом".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 березня 2006 року
N 3541-IV