Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3529-VI
Прийняття: 16.06.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах ( 994_518 )

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.22 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

2. Абзац другий пункту 4 статті 1 Закону України "Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року до Конвенції" ( 44/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 130; 2000 р., N 1, ст. 3) викласти в такій редакції:

"органами, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 1 статті 15 Конвенції ( 995_036 ), є Міністерство юстиції України (у справах на стадії судового слідства) і Генеральна прокуратура України (у справах на стадії досудового слідства)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 червня 2011 року
N 3529-VI