Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3352-IV
Прийняття: 17.01.2006
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20, ст.164 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 1999 р., N 44, ст. 386; 2004 р., N 11, ст. 140) такі зміни:

1) підпункт "в" викласти у такій редакції:

"в) за   посвідчення   договорів  0,1  відсотка  вартості
купівлі-продажу майна державних майна, що викуповується"; підприємств

2) підпункт "у" викласти у такій редакції:

"у) за нотаріальне посвідчення
договорів:
застави              0,01 відсотка предмета
застави, але не менше 5
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і не більше
50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян

оренди (суборенди) об'єктів 0,01 відсотка суми договору,

нерухомості            але не менше 5
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і не більше
50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян

оренди (суборенди) земельних 0,01 відсотка від грошової

ділянок              оцінки земельної ділянки,
яка встановлюється за
методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.
У разі відсутності грошової
оцінки земель - 1 відсоток
суми договору, але не менше
одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 січня 2006 року
N 3352-IV