Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3348-IV
Прийняття: 17.01.2006
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 75 Цивільного кодексу України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20, ст.161 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Частину третю статті 75 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після слів "своїх обов'язків" доповнити словами "порушення прав підопічного".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 січня 2006 року
N 3348-IV