Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 333
Прийняття: 16.09.1986
Видавники: Рада Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А від 16 вересня 1986 р. N 333 Київ

Про роботу, яка проводиться Міністерством лісової і деревообробної промисловості УРСР по докорінному підвищенню якості продукції відповідно до вимог ЦК КПРС і ЦК Компартії України з цього питання

Рада Міністрів Української РСР відзначає, що за роки одинадцятої п'ятирічки Міністерством лісової і деревообробної промисловості УРСР здійснено ряд заходів, спрямованих на підвищення якості продукції та ефективності використання ресурсів. Виробництво продукції вищої категорії якості зросло в 2,2 раза. Розширився асортимент меблевих та інших виробів.

Проте Міністерство (т. Грунянський) повільно виконує вимоги ЦК КПРС і ЦК Компартії України по докорінному підвищенню якості продукції, заходи, передбачені програмою "Якість". У стилі і методах діяльності центрального апарату є істотні недоліки. Замість живої організаторської роботи, подання практичної допомоги об'єднанням і підприємствам видається велика кількість наказів та інших документів.

У галузі слабо використовуються економічні стимули, комплексна система управління якістю продукції впроваджена формально і діє неефективно. Незадовільно впроваджується досвід передових колективів, низькі темпи оновлення технологічного устаткування, не створено необхідної виробничої бази для виготовлення відповідних пристроїв і механізмів, слабо налагоджено кооперовані зв'язки з міністерствами і відомствами УРСР з цих питань.

На низькому рівні перебуває робота науково-дослідного і проектно-конструкторських інститутів, конструкторів, дизайнерів та інших колективів і працівників по підвищенню якості продукції.

У Міністерстві слабка вимогливість до керівників і спеціалістів об'єднань, підприємств і організацій за докорінне підвищення якості продукції, відсутня належна персональна відповідальність працівників за цю важливу державну справу.

Як наслідок, за вісім місяців ц. р. завдання по випуску продукції з державним Знаком якості виконано на 97,5 процента, забраковано 10,6 процента меблевих виробів від перевіреної кількості, до кожного дев'ятого підприємства було вжито економічні санкції. Значна кількість об'єднань і підприємств продовжує випускати продукцію з відхиленням від вимог стандартів та нормативно-технічної документації. Конкурентоспроможність виробів, що поставляються на експорт, низька.

Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР і Держпостач УРСР не вживають заходів до суворого додержання дисципліни поставок, запобігання проявам місництва і розбазарюванню матеріальних ресурсів.

Міністерство легкої промисловості УРСР мало поставляє меблевим підприємствам тканин поліпшених структур і високої якості, Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР - фігурних дзеркал, кольорового й візерункового скла.

Міністерство торгівлі УРСР, Укоопспілка і Міністерство лісової і деревообробної промисловості УРСР не приділяють належної уваги питанням дальшого поліпшення організації торгівлі меблями, особливо з доставкою їх населенню безпосередньо з промислових підприємств. Незадовільно поставлено рекламну роботу і вивчення попиту населення на різні групи меблів.

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

1. Зобов'язати Міністра лісової і деревообробної промисловості УРСР т. Грунянського докорінно поліпшити стиль і методи роботи колегії і центрального апарату Міністерства по підвищенню якості продукції, спрямувавши їх зусилля на подання практичної допомоги об'єднанням і підприємствам, впровадження у виробництво передового досвіду, посилення роботи в трудових колективах по вихованню в працівників почуття відповідальності за честь свого підприємства.

Міністерству лісової і деревообробної промисловості УРСР відповідно до вимог ЦК КПРС і ЦК Компартії України здійснити заходи по докорінному підвищенню якості продукції, що виробляється об'єднаннями і підприємствами галузі. З цією метою, зокрема:

забезпечити виконання в 1986-1990 роках завдань по поліпшенню якості продукції, розширенню її асортименту та підвищенню технічного рівня виробництва згідно з додатками N 1-5;

підвищити ефективність комплексної системи управління якістю продукції в об'єднаннях і на підприємствах. Установити дійовий контроль за безумовним додержанням стандартів і технічних умов при виготовленні продукції та впровадженням у виробництво досягнень науки і техніки;

прискорити темпи оновлення активної частини основних фондів, створити необхідну виробничу базу по виготовленню відповідних пристроїв і механізмів для комплектації меблевих виробів та забезпечення надійної роботи устаткування, розширити кооперовані зв'язки з міністерствами і відомствами УРСР з цих питань;

розробити до 20 листопада 1986 р. заходи, спрямовані на підвищення технічного рівня, якості і конкурентоспроможності продукції, що поставляється на експорт;

розробити відповідні проекти меблевих виробів для молодих сімей, громадян похилого віку, меблів простих конструкцій для членів садівницьких товариств та забезпечити починаючи з другого півріччя 1988 р. їх виготовлення у кількостях згідно з замовленнями торговельних організацій;

піднести рівень роботи науково-дослідного і проектно-конструкторських інститутів та інших колективів і працівників по прискоренню науково-технічного прогресу в галузі та поліпшенню якості продукції, добитися, щоб технічний рівень їх розробок відповідав сучасним вимогам. Посилити відповідальність за своєчасне впровадження у виробництво закінчених робіт;

підвищити вимогливість до керівників і спеціалістів об'єднань, підприємств і організацій за поліпшення якості продукції, піднести персональну відповідальність працівників за цю важливу справу.

2. Міністерству легкої промисловості УРСР виробити в 1987-1990 роках меблеві тканини поліпшених структур для підприємств Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР згідно з додатком N 6.

3. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР забезпечити виготовлення в 1986-1990 роках і поставку підприємствам Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР фігурних дзеркал, кольорового скла й кухонних мийок згідно з додатком N 7.

4. Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці:

посилити відповідальність керівників обласних торговельних організацій за зберігання меблів на базах і складах та при доставці їх покупцям;

разом з Міністерством лісової і деревообробної промисловості УРСР розширити обсяги реалізації меблів безпосередньо з промислових підприємств, маючи на увазі довести питому вагу їх на кінець п'ятирічки не менш як до 30 процентів від закуплених обсягів меблів;

поліпшити рекламну роботу і вивчення попиту населення на меблі, не допускати випадків необгрунтованих замовлень на різні види меблів.

5. Держпостачу УРСР щороку розглядати розрахункову потребу Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР в поролоні, гумових виробах з латексу, пластику паперово-шаруватому, дисперсії полівінілацетатній, плівці поліетилентерефталатній, гофрокартоні і спільно погоджувати в Держпостачі СРСР обсяги поставки вказаних матеріалів, необхідні для виконання встановлених цією постановою завдань.

Голова
Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Інд. 23

Додаток N 1 до постанови Ради Міністрів УРСР від 16 вересня 1986 р. N 333

ЗАВДАННЯ Мінліспрому УРСР по докорінному підвищенню якості продукції на 1986-1990 роки

------------------------------------------------------------------
    Показники    |Одиниця|      Обсяги по роках
            |виміру |----------------------------------
            |    | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990
------------------------------------------------------------------
Питома вага продукції з
державним Знаком якості
в загальному її
випуску:
товарної       процен-
тів 40,2 45,5 50,4 54 55,5
меблів        - " -  55,9  65,5  72,5  76,3  77,2
деревностружкових
плит - " - 24,5 32,8 41,5 51,2 58,3
деревноволокнистих
плит - " - 86,7 86,9 87 87,2 87,5
паркету        - " -  27,8  28   28,2  28,4  28,5
спортивних виробів  - " -  11,2  11,4  11,6  11,8  12
Виробництво і поставка млн.
меблів на експорт* крб. 15 15,2 15,4 15,7 16
Виробництво меблів за
договірними цінами* - " - 5 9 15 45 100
Оновлення асортименту  процен-
меблів* тів 15 16 18 20 22
Розробка і впровадження
у виробництво нових
наборів меблів з
підвищеними споживчими
і архітектурно-
декоративними
властивостями
з використанням нових комп-
прогресивних матеріалів лектів 12 14 15 17 20
Виробництво та поставка
меблів торговельним
організаціям у процен-
розібраному вигляді тів 45 47 50 55 65
Впровадження нової
вимірювальної техніки
та засобів тис.
автоматизації контролю штук 2,05 2,07 2,08 2,09 2,1
_______________
* Обсяги виробництва щорічно можуть уточнюватись після
проведення оптово-промислових ярмарків.

Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Додаток N 2 до постанови Ради Міністрів УРСР від 16 вересня 1986 р. N 333

ЗАВДАННЯ Мінліспрому УРСР по виробництву в 1986-1990 роках окремих видів продукції підвищеного попиту

------------------------------------------------------------------
   Показники  |Одиниця|      Обсяги по роках
         |виміру |---------------------------------------
         |    | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990
------------------------------------------------------------------
Виробництво меблів
всього в млн.
роздрібних цінах крб. 1300 1365 1450 1550 1700
в тому числі:
шкільних      - " -   9,3   9,7  10   10,4  11
медичних      - " -   7,7   7,7   8,0   8,2   8,6
кухонних      - " -   95,4  103,5  110   120   140
наборів побутових тис.
меблів комплек-
тів 882,8 932 974 1200 1300
Виробництво    тис.
деревностружкових умовн.
плит - всього куб. м 1071 1140 1145 1200 1241
в тому числі:
завтовшки 12 мм  - " -   16   25   40   50   50
- " - 15 мм    - " -  240   954   958  1003  1044
Виробництво
деревноволокнистих млн.
плит - всього кв. м 28,5 30,8 32 33,5 34
в тому числі:
пофарбованих    - " -   3,25  3,3   3,3   3,32  3,34
виготовлених
сухим способом - " - 6,6 7,05 9,0 10,5 10,5
Виробництво    тис.
фанери - всього куб. м 193 198 205 215 235
в тому числі
великоформатної  - " -   -    -   28   48   50
Виробництво
художнього
паркету - всього - " - 75 75,8 76,5 77,5 85
_______________
Примітка. Асортимент меблів та інших видів продукції щороку може
уточнюватись при розробці планів економічного і
соціального розвитку.

Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Додаток N 3 до постанови Ради Міністрів УРСР від 16 вересня 1986 р. N 333

ЗАВДАННЯ по введенню в дію у 1986-1990 роках виробничих потужностей на підприємствах Мінліспрому УРСР

---------------------------------------------------------------------------
  Найменування  |Одиниця|1986 -  |    в тому числі по роках
  продукції і  |виміру |1990 рр.-|--------------------------------------
 виробництв, по |    |всього  | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990
 яких вводяться |    |     |    |    |    |    |
  потужності  |    |     |    |    |    |    |
---------------------------------------------------------------------------
Деревностружкові  тис.
плити умов.
куб. м 327 57 - 65 40 165
Деревноволокнисті млн.
плити - всього умов.
кв. м 10,5 10,5
в тому числі
Київський фанерний
завод - " - 10,5 10,5 - - - -
Фанера - всього  тис.
куб. м 80,5 4 51,3 14,9 10,3 -
в тому числі
за рахунок:
розширення
Оржівського
деревообробного
комбінату - " - 50 - 50 - - -
технічного
переозброєння і
проведення
організаційно-
технічних
заходів на діючих
підприємствах - " - 30,5 4 1,3 14,9 10,3 -
Меблі - всього   млн.
крб. 503,32 61,4 71,84 138,08 146,6 85,4
в тому числі
за рахунок:
державних
капітальних
вкладень - " - 280,32 50,6 56,44 64,88 42,7 65,7
кредитів
Держбанку СРСР - " - 223 10,8 15,4 73,2 103,9 19,7
З загального
введення
потужностей по
державних
капітальних
вкладеннях
введення за
рахунок:
розширення
діючих
підприємств - " - 80,32 11,6 17,44 28,88 4,7 17,7
реконструкції
діючих млн.
підприємств крб. 15 - - - 2,0 13
технічного
переозброєння і
проведення
організаційно-
технічних
заходів на
діючих
підприємствах - " - 185 39 39 36 36 35
Фурнітура     млн.
крб. 4,17 0,65 0,85 0,87 0,9 0,9
Рулонний
синтетичний шпон
з облагородженою
поверхнею - млн.
всього кв. м 46 16 18 12
в тому числі:
Донецький
меблевий комбінат - " - 4 4 - -
Молочанський
меблевий комбінат - " - 6 6 - -
Перечинський
лісокомбінат - " - 12 6 6 -
Ровенська
меблева фабрика - " - 6 - 6 -
Новомосковська
меблева фабрика - " - 6 - - 6
Надвірнянський
лісокомбінат - " - 6 - 6 -
Бердичівська
меблева фабрика - " - 6 - - 6
Пінополіуретан
на простих
поліефірах
(ППУ) - всього тонн 3000 2000 1000 -
Вигодський
лісокомбінат - " - 1000 1000 - -
Свалявський
лісохімкомбінат - " - 500 500 - -
Дрогобицький
меблевий
комбінат - " - 500 500 - -
Бердичівська
меблева фабрика - " - 500 - 500 -
Неполоківський
деревообробний
комбінат - " - 500 - 500 -
Централізоване
виробництво:
щитових
облицьованих
деталей з
деревностружкових тис.
плит куб. м 134 24 34 15 61 -
чистових брускових
деталей з масивної
деревини - " - 57,7 - 8 10 33,7 6
фасадних елементів тис.
корпусних меблів кв. м 43 - 7 10 12 14
меблевих ящиків з
подрібненої
деревини та із
заготовок
деревностружкових
плит, облицьованих
рулонним
синтетичним шпоном
з облагородженою тис.
поверхнею штук 1450 50 100 300 400 600

Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Додаток N 4 до постанови Ради Міністрів УРСР від 16 вересня 1986 р. N 333

ЗАВДАННЯ Мінліспрому УРСР по розробці в 1986-1990 роках нових прогресивних технологічних процесів та устаткування, що відповідають світовому рівню чи перевищують його

------------------------------------------------------------------
       Найменування завдань        | Строк початку
                         | та закінчення
------------------------------------------------------------------
Удосконалити технологію виготовлення клею-розплаву
та розробити устаткування для його виробництва 1986-1988 рр.
Розробити технологію опорядження щитових меблевих
деталей поліефірними матеріалами фотохімічного
твердіння на модернізованій лінії, мод. МЛП-1 1986 рік
Розробити технологію і обладнання для виготовлення
та застосування гумового клею-розчину для
склеювання елементів м'яких меблів 1986-1987 рр.
Розробити механізми післярамного базування
деревини твердих листяних порід при її
розпилюванні 1986-1990 рр.
Створити комплект уніфікованих локальних
автоматизованих систем управління
технологічними процесами виробництва
деревностружкових плит на вітчизняній
елементній базі 1986-1990 рр.
Розробити електропровідну грунтовку для
виробництва стільців 1986-1987 рр.
Створити нову технологію по виробництву
деревностружкових плит з безпіддонним способом
пресування і повітряним фракціонуванням
стружки:
об'єднання "Львівдерев" - 30 тис. куб. м на рік   1988 рік
на заводі деревностружкових плит потужністю
110 тис. куб. м на рік, який намічено збудувати в
дванадцятій п'ятирічці 1990 рік
Впровадити формувальні станції з повітряним
фракціонуванням стружки на:
Калинівському експериментальному заводі
деревних матеріалів 1986 рік
Солоницівському комбінаті меблевих деталей      1989 рік
Черкаському заводі деревностружкових плит      1990 рік

Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Додаток N 5 до постанови Ради Міністрів УРСР від 16 вересня 1986 р. N 333

ЗАВДАННЯ Мінліспрому УРСР по впровадженню у виробництво нових прогресивних матеріалів, технологій, робототехнічних пристроїв та вимірювальних приладів

------------------------------------------------------------------
  Найменування  |Одиниця|   Обсяги впровадження по роках
   завдань   |виміру |---------------------------------------
         |    | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990
------------------------------------------------------------------
Прогресивні
матеріали і
технології:
виготовлення
клею-розплаву за
удосконаленою
технологією з
застосуванням
нового
прогресивного
устаткування тонн 60 80 100
виготовлення
гумового
клею-розчину з
застосуванням
нового
прогресивного
устаткування - " - 10 20 60
технологія
безперервного
облицьовування
меблевих щитів
рулонним
облицьовувальним тис.
матеріалом кв. м 5 20 50
технологія
калібрування
повноформатних
деревностружкових
плит абразивними тис.
циліндрами куб. м 160 225 320 390 480
технологія
опорядження
щитових меблевих
деталей
поліефірними
лаками
фотохімічного
твердіння на ліній
модернізованій ----- 1 1 3 3 3 лінії, тис. --- --- --- --- --- мод. МЛП-1 кв. м 200 200 600 600 600
Робототехнічні
пристрої:
автооператори по
розвантаженню
щитових меблевих
деталей на лініях
облицьовування штук 1 1 1 1 1
маніпулятори для
автоматизації
процесу формування
пакетів на лініях
облицьовування - " - 1 1
гідроманіпулятори
для навантаження
деревини - " - 5 5
роботизований
пристрій для
складання пружин
"Змійка" - " - 1
Прилади для
контролю якості
поверхні:
для визначення
шорсткості
поверхні після
шліфування
деревини штук 10 10 10 10 10
для вимірювання
товщини плівки
прозорих лакових
покриттів - " - - 5 5 5 5

Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Додаток N 6 до постанови Ради Міністрів УРСР від 16 вересня 1986 р. N 333

ЗАВДАННЯ Мінлегпрому УРСР по виробництву в 1987-1990 роках меблевих тканин поліпшених структур для підприємств Мінліспрому УРСР

(тис. пог. метрів)

------------------------------------------------------------------
    Найменування тканин     |  Кількість по роках
                   |----------------------------
                   | 1987 | 1988 | 1989 | 1990
------------------------------------------------------------------
Ворсові меблеві тканини         25   25  100  200
Гобелени шовкові            1500  1600  1700  1800
Тканини меблеві декоративні бавовняні
поліпшених структур і колористики -
всього 2000 2000 2300 2500
в тому числі купонні          50   60   70   80
Тканини шерстяні жаккардові       50  100  150  200

Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Додаток N 7 до постанови Ради Міністрів УРСР від 16 вересня 1986 р. N 333

ЗАВДАННЯ Мінбудматеріалів УРСР по виготовленню в 1986-1990 роках і поставці підприємствам Мінліспрому УРСР фігурних дзеркал, кольорового скла, кухонних мийок

------------------------------------------------------------------
  Найменування  |Одиниця|     Кількість по роках
         |виміру |---------------------------------------
         |    | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990
------------------------------------------------------------------
Меблеві дзеркала - тис.
всього кв. м 872 880 890 910 950
в тому числі
фігурні      - " -    8   10   12   13   14
Меблеві деталі з
потовщеного скла - " - 946 960 980 1000 1020
в тому числі:
димчастого     - " -   80   95   110   130   150
кольорового    - " -    8   10   12   14   16
Мийки із
нержавіючої
сталі та тис.
емальовані штук - 5 10 15 20

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО