Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3272-VI
Прийняття: 21.04.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.461 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. У частині першій статті 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2006 р., N 12, ст. 104):

1) абзац перший пункту 1 після слів "дітей-сиріт" доповнити словами "дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа";

2) доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів щодо соціального захисту дітей, віднесених до її компетенції законом".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3272-VI