Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 3224-XII
Прийняття: 21.05.1993
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )

Про внесення доповнення до Конституції (Основного Закону) України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 27, ст.284 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

Статтю 114-5 Конституції (Основного Закону) України

( 888-09 ) доповнити пунктом 7-4 такого змісту:

"7-4) ухвалює укази з питань економічної реформи, не

врегульованих законами   України,   які   діють  до  прийняття
відповідних законів".

Президент України Л.КРАВЧУК
м.Київ, 21 травня 1993 року
N 3224-XII