Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3181-VI
Прийняття: 05.04.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.423 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 із наступними змінами) такі зміни:

1) пункт 13 статті 2 виключити;

2) підпункт "ф" пункту 6 статті 3 виключити;

3) у частині першій статті 6 слова "та за подання до Кабінету Міністрів України проекту створення промислово-фінансової групи" виключити;

4) пункт 5 частини першої та частину третю статті 8 виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 5 квітня 2011 року
N 3181-VI