Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3156-VI
Прийняття: 17.03.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підсудності спорів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.396 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.883 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):

1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;

2) частину третю статті 19 після слів "цим Кодексом" доповнити словами "адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014 }

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Адміністративні позови з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, подані до суду в порядку та строки до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, який діяв до набрання чинності цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 березня 2011 року
N 3156-VI