Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3129-XII
Прийняття: 22.04.1993
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення доповнень і змін до Цивільного процесуального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо порядку розгляду судових справ

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.228 )

{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести такі доповнення і зміни до законодавчих актів України:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3129-XII