Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3128-XII
Прийняття: 22.04.1993
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.227 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356

- набуває чинності з 01.01.2004 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до законодавчих актів України такі зміни:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )

II. Частину п'яту статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст.10) викласти в такій редакції:

"Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах (статті 13 і 14)".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3128-XII