Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 3117-XII
Прийняття: 21.04.1993
Видавники: Верховна Рада України

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на сорти рослин"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 21, ст. 219 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) ввести в дію з 1 листопада 1993 року.

2. До приведення законодавства у відповідність з Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) чинні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Встановити, що громадяни та юридичні особи, які мають авторські свідоцтва та свідоцтва колишнього СРСР на сорти рослин, можуть подати заявки на одержання відповідних патентів в Україні.

4. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 1993 року:

подати на розгляд Верхоної Ради України пропозиції про зміни і доповнення законодавчих актів України, що випливають із Закону "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ), та про відповідальність за порушення цього Закону;

привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону;

відповідно до компетенції видати правові акти, передбачені цим Законом;

вирішити питання щодо вступу України до Міжнародного союзу по охороні селекційних досягнень.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 21 квітня 1993 року
N 3117-XII