Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3108-IV
Прийняття: 17.11.2005
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.18 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529 Кодексами N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010, 2010, N 50-51, ст.572 N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 Законами N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 24, ст.243 N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 27, ст.282 N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 N 848-VIII ( 848-19 ) від 26.11.2015, ВВР, 2016, N 3, ст.25 N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.43 N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 Кодексом N 2597-VIII ( 2597-19 ) від 18.10.2018, ВВР, 2019, N 19, ст.74 Законом N 931-IX ( 931-20 ) від 30.09.2020 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 165-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 165-1. Порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Приховування (заниження) суми заробітної плати (виплат, доходу), на яку нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; порушення встановленого порядку нарахування, обчислення та строків сплати страхових внесків; ухилення від реєстрації або несвоєчасна реєстрація платника страхових внесків в органах Пенсійного фонду України, неподання відомостей про обставини, що спричиняють зміни юридичного статусу страхувальника, порядку сплати ним страхових внесків; порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду; неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, коштів Пенсійного фонду України і Накопичувального фонду або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності і відомостей, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) доповнити статтею 188-23 такого змісту:

"Стаття 188-23. Перешкоджання уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок

Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, зазначене у частині першій цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) статтю 244-2 викласти в такій редакції:

"Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України

Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями законодавства у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (стаття 165-1) та перешкоджанням уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у здійсненні перевірок (стаття 188-23).

Від імені органів Пенсійного фонду України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова правління Пенсійного фонду України, його заступники, начальники головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та їх заступники, начальники управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах та їх заступники".

3. Кримінальний кодекс України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) доповнити статтею 212-1 такого змісту:

"Стаття 212-1. Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

1. Умисне ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у значних розмірах, -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у великих розмірах, -

караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою чи другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також відшкодувала шкоду, завдану Пенсійному фонду України їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

П р и м і т к а. Під значним розміром коштів слід розуміти суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010 }

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014 }

7. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1996 р., N 35, ст. 162):

1) у назві, частинах першій і другій статті 45 та пунктах 1, 3 статті 56 слова "трудовий стаж" у всіх відмінках замінити словами "стаж роботи" у відповідному відмінку;

2) у частині третій статей 52, 54 і 55 слова "Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );

3) у статті 57:

у частині першій слова "Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );

у першому реченні частини другої слова "При цьому" замінити словами і цифрами "У разі обчислення пенсії відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );

4) доповнити статтею 59-1 такого змісту:

"Стаття 59-1. Виплата пенсій громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі виїзду за кордон

У разі виїзду пенсіонера із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, крім пенсії, зазначеної в частині другій цієї статті, виплачується в порядку, передбаченому статтею 51 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

Пенсія по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначена згідно із статтею 54 цього Закону, в разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон виплачується органом, що призначає пенсії. При цьому застосовується порядок переведення в інші країни пенсій по інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, що визначається Кабінетом Міністрів України".

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

{ Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012 }

10. У Законі України "Про державну службу" ( 3723-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р., N 6, ст. 346):

{ Підпункт 1 пункту 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015 }

2) у статті 37:

у частині другій слова "загального трудового", "нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" замінити відповідно словами "страхового", "нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

у частині восьмій слова "нараховувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами "нараховувалися страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

{ Підпункт 3 пункту 10 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015 }

11. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18; 1995 р., N 45, ст. 339):

1) у статті 6:

частину першу викласти в такій редакції:

"Ветеранами праці визнаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію";

у частині другій слова "загальний трудовий стаж" у всіх відмінках замінити словами "стаж роботи" у відповідному відмінку;

2) пункт 1 статті 9 доповнити словами "фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України";

3) у статті 18:

у частині першій слова "трудовий стаж" замінити словами "страховий стаж";

у частині другій слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) та іншими законами";

4) статтю 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Виплата пенсій іноземцям та особам без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах

Іноземці та особи без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України";

5) у статті 21:

у частині першій слова "необхідний загальний трудовий стаж, у тому числі на пільгових умовах" замінити словами і цифрами "страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, а для осіб, які мають право на пенсію на пільгових умовах, - стаж роботи, який дає право на цей вид пенсії";

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Виплата пенсій особам, звільненим у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я, зазначеним у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України до досягнення ними пенсійного віку".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

у частині третій слова "Законом України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );

6) у статті 33 слова "Міністерством соціального захисту населення України" замінити словами "Міністерством праці та соціальної політики України".

12. Частину другу статті 6 Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 58) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Фінансування збільшення розміру пенсій, передбачене цією частиною, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України".

{ Пункт 13 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 931-IX ( 931-20 ) від 30.09.2020 }

14. Частину четверту статті 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302; 2002 р., N 2, ст. 5) викласти в такій редакції:

"У разі поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків у місцях надзвичайних подій, журналіст або прирівняний до нього працівник має право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку (для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років), за наявності страхового стажу не менше 25 років - для чоловіків і не менше 20 років - для жінок".

{ Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 848-VIII ( 848-19 ) від 26.11.2015 }

16. У частині другій статті 6 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" ( 1975-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 15, ст. 86) слова "загального трудового" і "трудового стажу" замінити відповідно словами "страхового" і "стажу роботи".

{ Пункт 17 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

{ Пункт 18 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2597-VIII ( 2597-19 ) від 18.10.2018 }

19. У статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" ( 1767-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2005 р., N 6, ст. 142):

1) у частинах першій і другій слова і цифри "статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );

2) у частині четвертій слова "Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

{ Пункт 20 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

21. У статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367; 2004 р., N 10, ст. 104):

1) у першому реченні частини десятої слова "загального трудового" замінити словом "страхового";

2) у першому реченні частини дванадцятої слово "чи" замінити словами "та/або", слова "загального трудового" виключити, а слова "Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами "Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );

3) у частині тринадцятій:

у першому реченні слова "місцевого самоврядування чи" замінити словами "місцевого самоврядування та/або";

у другому реченні слова і цифри "статті 37 Закону України "Про пенсійне забезпечення" замінити словами і цифрами "статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).

22. Пункт 1 частини п'ятої статті 9 Закону України "Про кредитні спілки" ( 2908-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) доповнити словами "та вимоги щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

23. Останнє речення абзацу другого частини першої статті 5 Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" ( 1674-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 191) виключити.

24. Частину четверту статті 9 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10) доповнити словами "у порядку, встановленому законом".

25. У частині третій статті 9 Закону України "Про особисте селянське господарство" ( 742-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 29, ст. 232) слова "збору до Пенсійного фонду України" замінити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

26. Пункт 15 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Положення Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.

Погашення заборгованості зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що виникла до 1 січня 2004 року і не погашена в установленому законом порядку, здійснюється відповідно до статті 106 цього Закону".

II. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци п'ятий і шостий пункту 2 та пункт 5 Постанови Верховної Ради України від 6 грудня 1991 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1931-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, ст. 11; 1993 р., N 10, ст. 76; N 29, ст. 304; 1996 р., N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62).

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 17 листопада 2005 року
N 3108-IV