Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3096-III
Прийняття: 07.03.2002
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 32, ст.223 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 13, ст. 85, N 30, ст. 229; 1996 р., N 52, ст. 302; 2000 р., N 29, ст. 229; 2002 р., N 6, ст. 43) такі зміни:

1. У статті 2:

1) у пункті 1 слово "касаційних" замінити словом "апеляційних";

2) у пункті 2 слова "заяв про перевірку рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також" замінити словами "апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови, а також заяв".

2. У статті 3:

1) у підпункті "з" пункту 1 слово "касаційних" замінити словом "апеляційних";

2) у пункті 2:

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) із позовних заяв у спорах, що 5 неоподатковуваних виникають під час укладання, зміни мінімумів доходів або розірвання господарських договорів громадян";

у підпункті "г" слова "заяв про перевірку рішень, ухвал, постанов у порядку нагляду, а також" замінити словами "апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови, а також заяв".

3. У частині першій статті 4:

1) у пункті 3 слово "касаційних" замінити словом "апеляційних";

2) у пункті 30 слова "державних юридичних осіб" замінити словом "держави".

4. У частині першій статті 6 слова "заяв про перевірку рішень, ухвал та постанов арбітражних судів у порядку нагляду" замінити словами "апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів, заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами".

5. У пункті 3 частини першої статті 8 слово "доарбітражного" замінити словом "досудового".

6. У тексті Декрету слово "арбітражний" у всіх відмінках замінити словом "господарський" у відповідних відмінках.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3096-III