Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 3057-III
Прийняття: 07.02.2002
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Про внесення зміни до статті 64 Закону України "Про виконавче провадження"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 30, ст.202 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Доповнити статтю 64 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207) після частини четвертої новою частиною такого змісту:

"У разі накладення арешту на майно підприємств-боржників, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, державний виконавець у 3-денний строк повідомляє Фонд державного майна України про накладення арешту на майно підприємств-боржників, а також дані про склад і вартість майна, на яке накладено арешт, і про розмір вимог стягувача".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3057-III