Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 303/96-ВР
Прийняття: 10.07.1996
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань пільгового оподаткування підприємств і організацій всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 41, ст. 192 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 27, ст.156 Кодексами N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 230/96-ВР ) ( Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 35, ст.162 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести такі зміни і доповнення до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування:

1. У статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" ( 7-93 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459; 1994 р., N 28, ст.241, N 29, ст.257, N 33, ст.300; 1995 р., N 13, ст.85, N 14, ст.90; 1996 р., N 9, ст.43):

в абзацах першому та другому пункту 18 слово "потерпілих" замінити словом "постраждалих";

пункт 21 після слів "пов'язаним з Чорнобильською катастрофою" доповнити словами "а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення";

у пункті 28 слова "українські добровільні товариства "Спілка "Чорнобиль" замінити словами "всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 168/97-ВР від 03.04.97 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 1996 року
N 303/96-ВР