Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 2984-VI
Прийняття: 03.02.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 33, ст.335 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про поштовий зв'язок" ( 2759-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39; 2004 р., N 36, ст. 429, N 51, ст. 554; 2010 р., N 34, ст. 482; 2011 р., N 11, ст. 69) такі зміни:

1) частину четверту статті 6 та частину шосту статті 14 виключити;

2) доповнити статтею 14-1 такого змісту:

"Стаття 14-1. Заборонені до пересилання у поштових відправленнях вкладення та порядок їх вилучення

Забороняються до пересилання у поштових відправленнях вкладення, які можуть становити загрозу життю та здоров'ю людей, призводити до знищення чи псування (пошкодження) інших поштових відправлень та поштового обладнання. Перелік вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, порядок їх вилучення із поштових відправлень та розпорядження ними визначаються Кабінетом Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 лютого 2011 року
N 2984-VI