Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 295/97-ВР
Прийняття: 03.06.1997
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких декретів Кабінету Міністрів України з питань валютного регулювання

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 29, ст.189 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Закону N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018 }

2. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 16-93 "Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 17, ст.185).

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

4. Кабінету Міністрів та Національному банку України у місячний термін привести у відповідність з цим Законом свої нормативні акти.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 червня 1997 року
N 295/97-ВР