Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 2900-VI
Прийняття: 11.01.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.883 }

Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо закупівель товарів та послуг у сфері природних монополій та суміжних ринків

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 30, ст.283 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471, N 35-36, ст. 491, N 46, ст. 548) такі зміни:

1) частину третю доповнити абзацами восьмим - одинадцятим такого змісту:

"електрична енергія, її постачання, передача та розподіл;

природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання;

теплова енергія, її постачання та транспортування;

послуги з централізованого опалення, водопостачання та водовідведення";

2) у частині четвертій:

в абзаці третьому слова "природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання" виключити;

абзаци шостий і сьомий виключити;

в абзаці восьмому слова "централізоване постачання теплової енергії" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 січня 2011 року
N 2900-VI