Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 290-VI
Прийняття: 20.05.2008
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України щодо дитячих будинків сімейного типу

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 27-28, ст.251 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39, ст.380 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни до таких законів України:

{ Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 2145-VIII ( 2145-19 ) від 05.09.2017 }

2) абзац одинадцятий частини першої статті 12 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259) виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 травня 2008 року
N 290-VI