Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 2899-VI
Прийняття: 11.01.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 1197-VII ( 1197-18 ) від 10.04.2014, ВВР, 2014, N 24, ст.883 }

Про внесення змін до розділу XI "Прикінцеві положення" Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, учнів (студентів) навчальних закладів та дітей

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 30, ст.282 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до розділу XI "Прикінцеві положення" Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471) такі зміни:

після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:

"4. Дозволити у 2011 році:

1) замовникам для безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, а також учнів (студентів) навчальних закладів та дітей, харчування яких здійснюється за рахунок державних коштів, укладати договори про закупівлю послуг з харчування із суб'єктами господарювання - переможцями процедури закупівлі у 2009-2010 роках в межах відповідних бюджетних призначень, із строком їх дії до 31 березня 2011 року;

2) Міністерству оборони України передавати зазначеним суб'єктам господарювання на безоплатній основі та на умовах повернення у стані не гіршому, ніж на момент передачі, закріплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в стаціонарних та польових умовах, згідно з визначеним Міністерством оборони України переліком;

3) Міністерству оборони України з метою погашення заборгованості за надані у 2010 році послуги з харчування особового складу Збройних Сил України проводити розрахунки за фактично надані послуги згідно з укладеними договорами в межах відповідних бюджетних призначень".

У зв'язку з цим пункти 4 і 5 вважати відповідно пунктами 5 і 6.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 січня 2011 року
N 2899-VI