Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 2888-XII
Прийняття: 19.12.1992
Видавники: Верховна Рада України

П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

{ Постанова втратила чинність на підставі Закону N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 27, ст.282 }

Про порядок введення в дію Закону України "Про адвокатуру"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 9, ст. 63 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Ввести в дію Закон України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) з 1 лютого 1993 року.

2. Встановити, що свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю видаються без складання кваліфікаційних іспитів особам, які на день прийняття цієї Постанови є членами колегій адвокатів або мають ліцензію на здійснення юридичної практики чи працюють за ліцензіями, виданими підприємцям - юридичним особам.

3. Доручити Кабінету Міністрів України до 15 січня 1993 року:

розробити та подати на затвердження Президенту України проекти Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про вищу кваліфікаційну комісію адвокатури;

внести пропозиції про приведення чинного законодавства у відповідність з цим Законом;

привести рішення Уряду у відповідність з цим Законом.

4. Визнати такими, що втратили чинність з 1 лютого 1993 року, Положення про адвокатуру Української РСР і Закон Української РСР "Про затвердження Положення про адвокатуру Української РСР" від 31 жовтня 1980 року.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 19 грудня 1992 року
N 2888-XII